Hakkımızda ...

"Kalite Şansa Bırakılamaz, Özgürce Seçin"
turkak
KALİTE POLİTİKAMIZ

BEC; ulusal sermayenin ve ulusal beyin gücünün meydana getirdiği, güçlü mali ve teknik imkanları ile;ülkemiz kalite alt yapısının oluşumunda temel yapı taşlarından biri olmayı hedef edinmiş ve bu yükü taşıma misyonu ile müşterilerine ilkeli, etik, tarafsız ve üst seviyede uzman hizmet vermeyi politikası olarak belirlemiştir.

Bu olgular doğrultusunda uzman personeli ile TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO 17020, TS EN ISO 17025 standartlarına göre belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.

Personelimiz, profesyonel kariyer gelişimi programı çerçevesinde yurtdışında tecrübe kazanmış olup her kademedeki çalışanı, ihtiyaçlara zamanında ve en iyi çözümü üreten kuruluşlar arasında; BEC'in en iyi olduğunu belirginleştirmeyi amaç edinmiş ve ihtiyaç duyulduğunda dünyanın her yerinde ve tam zamanında seçkin hizmet ekipleri oluşturabilecek eğitime ve yüksek motivasyona sahip bulunmaktadır.

Hedefimiz, yaratıcı fikir, özgün bakış açısı, bağımsız ve etik değerlendirme ile kuruluşları değişimlere kolay adapte olabilen, dünya standartlarında çalışan küresel ekonomide yer edinebilecek bir yapıya kavuşmalarında üçüncü taraf gözetim ve sertifikasyonlarını sağlamaktır. Tüm faaliyetlerimizin bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi tüm personelimizin sorumluluğu altındadır. Kuruluşumuz bu kapsamda; faaliyetlerini belirlediği ve yayınladığı hariç tutmalar göz önünde bulundurularak,şartlara uygun tüm başvuru sahiplerine açık tutar, hiçbir gruba şartlar ne olursa olsun imtiyaz tanımaz ve kurallarını tüm taraflara eşit sunar.

Bu amaçlar doğrultusunda BEC; teknolojiye, insan kaynaklarına, bilgi ve ar-ge'ye yaptığı yatırımlar ile müşterilerine dünya standartlarını oluşturacak hizmet vermeyi taahhüt eder. Kalite politikamıza ve hedeflerimize her düzeydeki personelimizi kapsayan eğitim programlarımızla ulaşacak ve sürekliliğini sağlayacağız.

BEC; tarafsız, bağımsız ve gizlilik kurallarına tam bağımlı prensipleri ile; sertifikasyon hizmetlerinde çözüm ortağınız olacaktır.

TARAFSIZLIK TAAHÜDÜ

BEC; Üçüncü taraf bağımsız sertifikasyon hizmetlerini müşterilerine sunmaktadır. Bu hizmetlerin sunumunda;

 • Hizmetlerini faaliyet gösterdiği coğrafi bölgelerdeki talep sahiplerine eşit şartlarda sunar,
 • Tüm taraflara eşit mesafede bağımsız ve tarafsız davranmayı, hizmetlerimizi ve uygulama kurallarımızı müşteri farkı gözetmeksizin eşit olarak uygulamayı,
 • Belgelendirme hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler içinde görev alan personel, komiteler, tetkikçiler, ve uzmanların kararlarının etkilenmemesi için gerekli tüm tedbirleri almayı,
 • Hissedarlarımız, yöneticilerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte, denetim ve belgelendirme faaliyetlerimizde; bağımsızlığımız, tarafsızlığımız ve objektifliğimiz hakkında şüphe uyandırabilecek; ticari, mali, idari ve diğer herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmayacağımızı,
 • Yönetim organizasyonumuzun ve finansal yönetimimizin; faaliyetlerimizin tarafsızlığını sağlamak ve bunu sürdürmek üzere oluşturulduğunu ve bunun hedefler ile desteklenerek izlendiğini,
 • Tam zamanlı ve dış kaynaklı tüm tetkikçi ve teknik uzmanlarımızın, her denetim öncesinde tarafsızlıklarını taahhütleri ile garanti altına aldığımızı, ve bunu garanti ederek görevlendirdiğimizi,
 • Sertifikasyon hizmetlerinde görev alan personelimizin maddi gelirinin, verdikleri kararlardan bağımsız olduğunu,
 • Tarafsızlığımızı zedeleyecek herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmaması için ilgili faaliyetlerimiz kapsamında danışmanlık yapmadığımızı ve danışmanlık yapan dış denetçilerimizin bu faaliyetlerinin bizim hizmetlerimizin tarafsızlığına etki etmesine kesinlikle izin vermeyecek tedbirleri aldığımızı,
 • Belgelendirme talebinde bulunan kuruluşların başvurusunun alınması esnasın da menfaat çatışmasına neden olabilecek durumların analiz edildiğini, böyle bir durumun söz konusu olması halinde, belgelendirme hizmetinin verilmeyeceğini,

Belirttiğimiz tüm bu hususları kuruluş politikamız,prosedürlerimiz, komitelerimiz,etik kurallarımız, tarafsızlık analizimiz, yönetim seklimiz, yapmış olduğumuz hizmet sözleşmeleri ve bu doküman ile garanti altına aldığımızı, beyan ve taahhüt ederiz.

B.E.C BELGELENDİRME VE MUAYENE HİZ. LTD. ŞTİ.

FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ COĞRAFİ BÖLGELER
 • Avrupa
 • Asya
 • Kuzay Afrika Ülkeleri