IFS Belgelendirme

"Kalite Şansa Bırakılamaz, Özgürce Seçin"
IFS FOOD 2

IFS GLOBAL FOOD  SERTİFİKASI

BEC  IFS  tarafından belgelendirme yapmak üzere akredite edilmiştir. Bu sayede onaylanmış denetçileri ile sizlere kendi dilinizde denetim ve sertifikasyon imkanı sunmaktayız. Yetkimiz için tıklayınız

IFS Global Piyasalar Gıda

IFS Global Markets - Food, perakendeciler ve endüstri markalı gıda ürünleri için standart bir gıda güvenliği değerlendirme programıdır. Program, gıda güvenliği yönetim sistemlerinin geliştirilmesinde “küçük ve / veya az gelişmiş işletmelere” destek vermek ve IFS Gıda Standardı'nın uygulanması için ilk adımı atmayı amaçlamaktadır.

KAPSAM

Program, kademeli olarak sürmek için farklı Seviye kontrol listeleri ve değerlendirme protokolleri, sürekli iyileştirme süreci ve tam bir gıda güvenliği yönetim sisteminin uygulanmasını içerir. Nihai amaç, belirli bir süre içinde IFS Gıda sertifikasyonuna ulaşmak olabilir.

Nihai amaç, belirli bir süre içinde IFS Gıda sertifikasyonuna ulaşmak olabilir.

Program, tanımlanmış bir zaman diliminde gereksinimlerin yerine getirilmesi gereken iki farklı Seviye kontrol listesinden oluşur.

1. Temel Seviye Gereksinimleri

* Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

Ürün Salınımı, İzlenebilirlik, Gıda Güvenliği Olay Yönetimi, Uygun Olmayan Ürünlerin Kontrolü, Düzeltici Faaliyet dahil Özellikler

* İyi üretim pratikleri

Kişisel Hijyen, Tesis Ortamı, Temizlik ve Dezenfeksiyon, Ürün Kirlenme Kontrolü, Böcek Kontrolü, Su Kalitesi

* Gıda Tehlikelerinin Kontrolü

Gıda Tehlikelerinin Kontrolü - Genel ve Özel, Alerjenlerin Kontrolü

2. Orta Seviye Gereksinimleri

* Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

Ürün Salınımı, İzlenebilirlik, Gıda Güvenliği Olay Yönetimi, Uygun Olmayan Ürünlerin Kontrolü, Düzeltici Faaliyet dahil Özellikler

* İyi üretim pratikleri

Tesis ve Ekipman Bakımı, Personel Tesisleri, Atık Yönetimi, Depolama ve Nakliye

HACCP ve Ek Gereksinimler

* HACCP, Gıda Savunması

* IFS Gıda Sertifikası

HEDEFLER

* Yerel pazara erişimin kolaylaştırılması

* Tedarik zinciri boyunca karşılıklı kabul yaratın ve

* Küçük ve az gelişmiş şirketlere yardım etmek için bir çerçeve oluşturmak

* Mentorluk gelişme / değerlendirme

FAYDALARI

IFS Global Markets - Food programı, Global Markets Checklists’i aşağıdaki avantajlarla birleştirmektedir:

* Şirketler için bir IFS değerlendirme protokolü

* Belirli bir süre içerisinde IFS Gıda Standardına ulaşmak için sistematik bir yaklaşım

* Sertifikasyon Kuruluşları / Hizmet sağlayıcıların ve değerlendiricilerin değerlendirilmesi için temel yeterlilik şartları

* Tek tip tutarlı bir değerlendirme sistemi

* IFS puanlama sisteminde sürekli iyileştirme süreci için bir yaklaşım

* Tüm tedarik zinciri boyunca karşılaştırılabilirlik ve şeffaflık

* Tedarikçiler ve perakendeciler için maliyet ve zamanın azaltılması

* Yapılandırılmış ve tutarlı bir raporlama sistemi

* Kolay ve tutarlı bir değerlendirme raporlaması için IFS yazılımı “auditXpressTM”

* Tedarikçi ve ortakların takibini kolaylaştırmak için IFS Veri Tabanı