18001 İş Sağlığı ve Güvenlik Yönetim Sistemi

cr_bec-ohsas

İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standardlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

Neden OHSAS 18001?

  • Kârlılığı artırmak,
  • İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,
  • Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek,
  • Motivasyon ve katılımı artırmak,
  • Ulusal yasa ve dünya standardlarına  uyum süresini ve maliyetini azaltmak,
  • Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti artırmak,
  • Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.