22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

cr_bec-22000

Gıda üretiminde gıda güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin tavizsiz talebidir. Bu nedenle mutlak ve değişmez bir kalite parametresidir. Bunu sağlamak için Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi kurulmak ve işletilmek zorundadır. Lakin bu durumda analizler bazen çok uzun, elde edilen veriler yetersiz olabilir. Bundan dolayı sistemin kullanılışı zor veya imkansız hale gelebilir.

Bunun yanı sıra ürünün sadece çok küçük bir oranının analiz edildiğini düşünürsek, tüm proses aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici bir yaklaşıma sahip bir metoda ihtiyaç olduğunu görürüz. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi işte bu ihtiyaca cevap veren bir sistemdir.

Neden ISO 22000?

  • Muhtemel tehlikeleri önleyerek güvenilir gıda üretilmesi ve müşteriye ulaşmasının sağlanması,
  • Ürün kayıplarının azaltılması,
  • Maliyetlerin azaltılması,
  • Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması,
  • Müşteri talebi olması,
  • Ticaret kolaylığının sağlanması,
  • Yasal mevzuata uygunluğunun sağlanması için bu sistem uygulanmalıdır.