9001 Kalite Yönetim Sistemi

cr_bec-9001

Globalleşme ile,bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Global dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır.

Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standardları, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standardlar haline gelmiştir. Halen standardın 2015 yılında yayınlanan güncel versiyonuna göre sertifikasyon hizmeti verilmektedir.

NEDEN TS EN ISO 9001?

  • Kuruluşta kalite anlayışının vekültürünün gelişimini,
  • Kârın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,
  • Etkin bir süreç yönetimi,
  • Maliyetin azalmasını,
  • Çalışanların tatminini,
  • Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
  • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
  • İadelerin ve firelerin azalmasını,
  • Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için bu sistem uygulanmalıdır.