ATEX Belgelendirme Hizmetleri

atex

2014/34/EC ATEX Yönetmeliği kapsamında, Patlayıcı Ortamlarda kullanılmak üzere tanımlanmış olan ilgili standartlar baz alınarak imalatı ve piyasaya arzı yapılacak olan ürünlere, CE işareti iliştirilmesine yönelik belgelendirme işlemlerini yürütmektedir.

Bu süreçte; Ürün, Bileşen veya Sistem bazında imalatı tamamlanmış olan ekipmanlar üzerinde teknik ölçümlerin ve muayene deneylerinin yapılması/yaptırılması, raporlanması ve belgelendirilmesi suretiyle ATEX Yönetmeliğinin tanımladığı farklı modüller çerçevesinde akreditasyon faaliyetlerini sürdürmektedir.

Akreditasyon ve Faaliyet Kapsamı

  • EN ISO/IEC 17020 - Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarının çalıştırılmaları için genel kriterler
  • ’EN ISO/IEC 17065 Ürün belgelendirme kuruluşları için genel kriterler
  • ATEX 94/9 Tip İnceleme Sertifikası
  • ATEX 94/9 Ürün Doğrulama Sertifikası
  • ATEX 94/9 Tipe Uygunluk Sertifikası
  • ATEX 94/9 Birim Doğrulama Sertifikası
  • ATEX 94/9 İç Üretim Kontrolü