Test ve Analiz Hizmetleri

BEC, aşşağıdaki konularda sizlere test ve analiz hizmetleri sunmaktadır

  • LVD - Elektriksel Güvenlik Testleri
  • EMC – Elektromanyetik Uyumluluk Testleri
  • EMF Elekromanyetik Alan Testleri
  • ATEX Testleri (Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan techizat ve koruyucu sistemler)
  • Aksutik (ses seviyesi) Ölçümleri
  • Titreşim Testleri
  • IP Sınıf Testleri
  • Asansör Tip Testleri
  • Mobilya Güvenlik Testleri
  • Rhos Testleri

Yukarıda tanımlanan hizmetler gerekli hallerde üretim yerlerinde gerçekleştirilmektedir.